Niedziela, 17 lutego 2019 roku
Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 

  1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018, 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

 

 

  1. ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OZWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych
     

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-11-19-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-dla-absolwentow-szkol-pods/

 

 

  1. ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum

     

 

 

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-10-19-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-dla-absolwentow-dotychczaso/

 


 

Rekrutacja 2018

 

Harmonogram

Regulamin

Planowane oddziały klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/ 2019

Kwestionariusz osobowy kandydata do X LO

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora O[wiaty z dnia 25 stycznia 2018 r 

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora O[wiaty z dnia 27 lutego 2018

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora O[wiaty

System rekrutacji omikron

Warunki przyjmowania cudzoziemców

© 2003-2004 | Tomasz Wieszczek | X Liceum Ogólnokształcące im. KEN | ul. Wróblewskiego 8, Kraków