Niedziela, 21 stycznia 2018 roku
Adresy, telefony
Information About the 10th Liceum in Cracow
Komisja Edukacji Narodowej
Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2017 / 2018
Czyli jak do nas najwygodniej dojechać
Znani ludzie, którzy opuścili mury naszej szkoły
Profile klas
Ważne daty w roku szkolnym
Co nas czeka...
Regulamin rekrutacji. Informacje dla kandydatów
Informacja MEN o reformie edukacji
Zamówienia publiczne X LO w Krakowie
Informacje o wynajmach,dzierżawach,użyczeniach pomieszczeń.
Administratorzy, redaktorzy...
Kalendarium imprez szkolnych

Jubileusz 60-lecia szkoły

Kalendarium imprez towarzyszących jubileuszowi

1. Projekt edukacyjny: "Co nam zostało z ducha Oświecenia? Braterstwo."(prezentacja wyników: koniec marca)

2. Sesja naukowa z udziałem gości - pt. "Czy spuścizna KEN-u jest obecna w ponowoczesnej szkole?" (listopad)

3. Wykłady i sesje z udziałem absolwentów - lekcje otwarte prowadzone przez absolwentów – przedstawicieli świata nauki i kultury – grudzień (cały rok).

4. Jubileuszowe czytanie literatury w ramach projektu : "Czytamy w X LO" (grudzień - marzec)

5. Prezentacja twórczości uczestników konkursów literackich (październik)

6. Konkurs na plakat : "60 lat X LO w Krakowie" (wrzesień)

7. Sesja naukowa: "Fenomen Imperium Osmańskiego - 600 lat wielokulturowego społeczeństwa"

8. Konkurs na film promujący X LO w Krakowie (koniec grudnia)

9. Konkurs: "Matematyczne skojarzenia"- dopuszczalne są różne formy prezentacji: plakat, model przestrzenny, rzeźba, film, wiersz….(rozstrzygnięcie w grudniu)

10. "Abakus"- konkurs drużyn matematycznych z klas drugich i trzecich (październik – grudzień)

11. Cykl prelekcji: "Matematyka dla humanistów" (październik - grudzień)

12. Wielokulturowość - projekt interdyscyplinarny Samorządu Uczniowskiego (grudzień)

13. Program wokalno–muzyczny: ”Najpiękniejsze wiersze o miłości” (luty)

14. Prezentacja prac uczniów biorących udział w konkursach plakatowych i językowych (październik)

Admin
© 2003-2004 | Tomasz Wieszczek | X Liceum Ogólnokształcące im. KEN | ul. Wróblewskiego 8, Kraków