Czwartek, 13 grudnia 2018 roku
Adresy, telefony
Information About the 10th Liceum in Cracow
Komisja Edukacji Narodowej
Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2018 / 2019
Czyli jak do nas najwygodniej dojechać
Znani ludzie, którzy opuścili mury naszej szkoły
Profile klas
Ważne daty w roku szkolnym
Co nas czeka...
Regulamin rekrutacji. Informacje dla kandydatów
Informacja MEN o reformie edukacji
Zamówienia publiczne X LO w Krakowie
Informacje o wynajmach,dzierżawach,użyczeniach pomieszczeń.
Administratorzy, redaktorzy...
Informacje o szkole

X Liceum Ogólnokształcące

im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie

Odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej

oraz

Srebrnym Medalem Kraków 2000

Certyfikat
"Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"
 
Dyrektor szkoły mgr Tamara Cieśla
Wicedyrektor ds. dydaktycznych mgr Małgorzata Kraszewska
Wicedyrektor ds. wychowawczych mgr Agnieszka MikołajczykAdres: 31-148 Kraków, ul. Wróblewskiego 8
Nr telefonów: 12 633 11 97 12 633 77 77 kom. 660 637 406
Nr konta Rady Rodziców: 53  1240  2294  1111  0000  3723  9150   (PKO SA III O. Kraków)
Adres e-mail  Rady Rodziców:  rada.rodzicow@x-lo.krakow.pl

Adres e-mail: lox@x-lo.krakow.pl
Strona www: www.x-lo.krakow.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=204&mmi=11180

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Hubert Michalski
Adres siedziby IOD – ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków
inspektor4@mjo.krakow.pl

Sekretariat uczniowski czynny:
  poniedziałek 9.00 -17.00
  wtorek-piątek 7.00 -15.00

• Rekrutacja: elektroniczna, zasady i terminy przeprowadzania rekrutacji zgodnie z decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty

• Godziny zajęć: 7.30 – 16.20

• Praca szkoły: jedna zmiana

• Języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski - języki nauczane są międzyoddziałowo.

• Szkoła posiada monitoring, obiekt jest chroniony

• Opieka medyczna: pielęgniarka - poniedziałek - czwartek 7:30-15:00

• Wyżywienie: stołówka prowadzona przez ajenta


X LO to szkoła z 60-letnią tradycją, otwarta na wyzwania nowych czasów, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Srebrnym Medalem Kraków - Europejskim Miastem Kultury. Cieszymy się popularnością ze względu na wysoki poziom nauczania, potwierdzony wynikami zewnętrznego egzaminu maturalnego, atrakcyjność życia szkolnego, przyjazną atmosferę, dobrą lokalizację i bezpieczeństwo uczniów.
Posiadamy bogatą i nowoczesną bazę dydaktyczną i sportową oraz szeroką ofertę różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, skierowaną do tych, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach a także rozwijać własne zainteresowania i talenty. Jesteśmy przyjazną szkołą, która łączy tradycję z nowoczesnością.
Największy nacisk kładziemy na solidne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego pozwalające na podjęcie nauki na wyższych uczelniach. Abiturienci, przystępujący do egzaminu maturalnego uzyskują wysokie wyniki, znacznie przekraczające średnie wyniki w Małopolsce.
Równie ważne jest dla nas wskazywanie młodzieży dróg samodzielnego rozwoju, przygotowanie jej do podejmowania różnorodnych ról i zadań społecznych, a także kształcenie postaw humanitarnych.

Baza szkoły

Liceum posiada 20 dużych sal lekcyjnych, bogato wyposażone pracownie naukowe wzbogacone o stanowiska komputerowe, pełnowymiarową salę gimnastyczną z widownią, siłownię, salę do tenisa stołowego, aulę ze sceną, bibliotekę, czytelnię, centrum multimedialne, dwie nowoczesne sale komputerowe, stołówkę oraz punkt ksero.
Nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji wiele pomocy naukowych, w tym sprzęt audiowizualny, video mikroskop, rzutniki multimedialne, teleskop i inne, mogą też swobodnie korzystać ze stałego dostępu do Internetu (dwie pracownie komputerowe, czytelnia multimedialna, wszystkie sale lekcyjne wzbogacone o stanowiska komputerowe).


Obiekty sportowe to pełnowymiarowa sala gimnastyczna z widownią, siłownia, boisko szkolne.

Wychowanie i opieka

Wycieczki integracyjne dla uczniów kl. I,
realizacja programu wychowawczego i profilaktyki szkoły,
opieka pedagoga i psychologa,
akcje charytatywne i wolontariat uczniowski,
akcja honorowego krwiodawstwa,
pomoc dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej w ramach stypendiów unijnych i socjalnych, a także wsparcie Komitetu Rodzicielskiego.

Kadra nauczycielska:
90% nauczycieli przedmiotów maturalnych jest egzaminatorami OKE
65% nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego
4 nauczycieli - jest ekspertami ds. awansu zawodowego
2 nauczycieli pełni funkcję doradców metodycznych.

Medal KEN nadany szkole w 1973 roku

Kontakty zagraniczne

X LO szczyci się wieloletnią bogatą tradycją w zakresie kontaktów zagranicznych, które sprzyjają podwyższaniu poziomu znajomości języków obcych oraz poznawaniu kultur innych krajów. Prowadzimy coroczne wymiany z partnerskimi szkołami z Niemiec, Włoch, Sardynii, Chorwacji biorąc udział w realizacji projektów w ramach interdyscyplinarnych programów współpracy międzynarodowej. Zaangażowani w nie uczniowie podejmują różnorodne działania o charakterze naukowym i artystycznym we współpracy z rówieśnikami z partnerskich szkół.
Od kilku lat uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Forum Młodzieży Europejskiej, na którym wraz z rówieśnikami z innych krajów mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych tworząc wspólne projekty w ramach warsztatów fotograficznych, muzycznych, prasowych, tanecznych, teatralnych czy turystycznych.


Szczególne osiągnięcia i sukcesy

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Sapere Auso (Małopolskiej Fundacji Stypendialnej)
Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich
Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach
Certyfikat Europejskiego Znaku Innowacyjności dla nauczyciela j. niemieckiego za innowacyjne metody nauczania (przyznany przez Komisarza Unii Europejskiej ds. Edukacji oraz Ministra Edukacji Narodowej)

Uczniowie X LO są finalistami olimpiad przedmiotowych, międzyszkolnych zawodów matematycznych, laureatami konkursów poetyckich, recytatorskich, konkursu fotograficznego, konkursu na najlepszy program komputerowy, odnoszą sukcesy w zawodach i rozgrywkach sportowych, zajmują czołowe miejsca w zawodach sanitarnych i sportów obronnych. Udział w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich dał finalistom możliwość studiowania na wybranych uczelniach (w obecnym roku szkolnym 3 uczniów)

Wyniki testów na zakończenie szkoły:
zdawalność matury zewnętrznej 100%, wyniki maturalne
w skali 9 stopniowej – poziom 6,7, 8

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła rozwija zainteresowania i talenty uczniów w ramach bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. Proponujemy m.in. koła teatralne, poetyckie, filmowe, kabaretowe, spotkania Klubu Europejskiego oraz zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego.
Dbamy również o uczniów mających trudności w nauce poprzez organizowanie konsultacji z poszczególnych przedmiotów. Licealiści mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rekreacyjno-sportowych z takich dyscyplin jak: koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna halowa, aerobik, narciarstwo zjazdowe oraz snowboarding. Organizujemy również liczne konkursy oraz wyjścia do teatrów, kin, muzeów, obozy i wycieczki naukowe. Współpracujemy z wieloma wyższymi uczelniami. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach akademickich, ćwiczeniach i pokazach naukowych.
Ponadto zachęcamy młodzież do aktywnego wspierania organizacji pożytku publicznego oraz pomocy potrzebującym poprzez branie udziału w licznych akcjach charytatywnych oraz współpracę z takimi instytucjami jak domy dziecka, Hospicjum św. Łazarza, Dom Spokojnej Starości czy Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

Samorząd uczniowski

Prężnie działający Samorząd Uczniowski podejmuje różnorodne działania i akcje wynikające z planu własnych działań oraz programu wychowawczego szkoły.
Członkowie Samorządu reprezentują szkołę w strukturach samorządowych dzielnicy i miasta. Przedstawiciel Samorządu jest członkiem Młodzieżowej Rady Dzielnicy I. Samorząd Uczniowski organizuje wiele szkolnych konkursów, aktywizuje życie szkolne, organizuje akcje charytatywne. Corocznie wyjeżdża na konferencje szkoleniową przygotowując się do planowania i realizacji swoich zadań.

 

Srebrny medal Kraków - Europejskie Miasto Kultury nadany szkole w 2003 roku

 

Dojazd do szkoły

Istotną zaletą X LO jest doskonała lokalizacja, zapewniająca dogodny dojazd z najdalszych nawet krańców miasta i okolic Krakowa. W pobliżu ulicy Wróblewskiego znajdują się między innymi przystanki tramwajowe: Dworzec, Basztowa, Nowy Kleparz. Poza tym odległość między szkołą a Dworcem Głównym można pokonać pieszo w ciągu kilku minut, tak więc dojazd do liceum pociągiem nie stanowi problemu.

 

 

Tu dokładne informacje jak dojechać do X LO W Krakowie

 

 

 

© 2003-2004 | Tomasz Wieszczek | X Liceum Ogólnokształcące im. KEN | ul. Wróblewskiego 8, Kraków