Środa, 16 sierpnia 2017 roku
Adresy, telefony,nasze sukcesy
Information About the 10th Liceum in Cracow
Komisja Edukacji Narodowej
Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2017 / 2018
Czyli jak do nas najwygodniej dojechać
Znani ludzie, którzy opuścili mury naszej szkoły
Kto uczy w X LO
Profile klas
Ważne daty w roku szkolnym
Zestawienie ważniejszych wydarzeń w obecnym roku szkolnym
Co nas czeka...
Regulamin rekrutacji. Informacje dla kandydatów
Informacja MEN o reformie edukacji
Zamówienia publiczne X LO w Krakowie
Informacje o wynajmach,dzierżawach,użyczeniach pomieszczeń.
Administratorzy, redaktorzy...
Informacje o szkole

X Liceum Ogólnokształcące

im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie

Odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej

oraz

Srebrnym Medalem Kraków 2000

Certyfikat
"Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"

Dyrektor szkoły mgr Maria Zapała
Zastępca do spraw wychowawczych mgr Małgorzata Szóstakowska-Kwarciak
zastępca do spraw dydaktycznych mgr Krystyna Wójcik


Adres: 31-148 Kraków, ul. Wróblewskiego 8
Nr telefonów: 12 633 11 97 12 633 77 77 kom. 660 637 406

Adres e-mail: lox@x-lo.krakow.pl
Strona www: www.x-lo.krakow.pl l

Liczba uczniów w klasie: średnio 35

• Rekrutacja: elektroniczna, zasady i terminy przeprowadzania rekrutacji zgodnie z decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty

• Godziny zajęć: 7.30 – 16.20

• Praca szkoły: 2 zmiany- kl. I, III (zmiana pierwsza), kl. II (zmiana druga)

• Języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski - języki nauczane są międzyoddziałowo.

• Szkoła posiada monitoring, obiekt jest chroniony

• Opieka medyczna: pielęgniarka codziennie

• Wyżywienie: stołówka prowadzona przez ajenta


X LO to szkoła z 60-letnią tradycją, otwarta na wyzwania nowych czasów, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Srebrnym Medalem Kraków - Europejskim Miastem Kultury. Cieszymy się popularnością ze względu na wysoki poziom nauczania, potwierdzony wynikami zewnętrznego egzaminu maturalnego, atrakcyjność życia szkolnego, przyjazną atmosferę, dobrą lokalizację i bezpieczeństwo uczniów.
Posiadamy bogatą i nowoczesną bazę dydaktyczną i sportową oraz szeroką ofertę różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, skierowaną do tych, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach a także rozwijać własne zainteresowania i talenty. Jesteśmy przyjazną szkołą, która łączy tradycję z nowoczesnością.
Największy nacisk kładziemy na solidne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego pozwalające na podjęcie nauki na wyższych uczelniach. Abiturienci, przystępujący do egzaminu maturalnego uzyskują wysokie wyniki, znacznie przekraczające średnie wyniki w Małopolsce.
Równie ważne jest dla nas wskazywanie młodzieży dróg samodzielnego rozwoju, przygotowanie jej do podejmowania różnorodnych ról i zadań społecznych, a także kształcenie postaw humanitarnych.


Baza szkoły

Liceum posiada 20 dużych sal lekcyjnych, bogato wyposażone pracownie naukowe wzbogacone o stanowiska komputerowe, pełnowymiarową salę gimnastyczną z widownią, siłownię, salę do tenisa stołowego, aulę ze sceną, bibliotekę, czytelnię, centrum multimedialne, dwie nowoczesne sale komputerowe, stołówkę oraz punkt ksero.
Nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji wiele pomocy naukowych, w tym sprzęt audiowizualny, video mikroskop, rzutniki multimedialne, teleskop i inne, mogą też swobodnie korzystać ze stałego dostępu do Internetu (dwie pracownie komputerowe, czytelnia multimedialna, wszystkie sale lekcyjne wzbogacone o stanowiska komputerowe).


Obiekty sportowe to pełnowymiarowa sala gimnastyczna z widownią , siłownia, boisko szkolne.

Wychowanie i opieka

Wycieczki integracyjne dla uczniów kl. I,
realizacja programu wychowawczego i profilaktyki szkoły,
opieka pedagoga i psychologa,
akcje charytatywne i wolontariat uczniowski,
akcja honorowego krwiodawstwa,
pomoc dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej w ramach stypendiów unijnych i socjalnych, a także wsparcie Komitetu Rodzicielskiego.

Kadra nauczycielska:
90% nauczycieli przedmiotów maturalnych jest egzaminatorami OKE
65% nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego
4 nauczycieli - jest ekspertami ds. awansu zawodowego
2 nauczycieli pełni funkcję doradców metodycznych.

Medal KEN nadany szkole w 1973 roku

Kontakty zagraniczne

X LO szczyci się wieloletnią bogatą tradycją w zakresie kontaktów zagranicznych, które sprzyjają podwyższaniu poziomu znajomości języków obcych oraz poznawaniu kultur innych krajów. Prowadzimy coroczne wymiany z partnerskimi szkołami z Niemiec, Włoch, Sardynii, Chorwacji, biorąc udział w realizacji projektów w ramach interdyscyplinarnych programów współpracy międzynarodowej. Zaangażowani w nie uczniowie podejmują różnorodne działania o charakterze naukowym i artystycznym we współpracy z rówieśnikami z partnerskich szkół.
Od kilku lat uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Forum Młodzieży Europejskiej, na którym wraz z rówieśnikami z innych krajów mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych tworząc wspólne projekty w ramach warsztatów fotograficznych, muzycznych, prasowych, tanecznych, teatralnych czy turystycznych.


Szczególne osiągnięcia i sukcesy

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Sapere Auso (Małopolskiej Fundacji Stypendialnej)
Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich
Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach
Certyfikat Europejskiego Znaku Innowacyjności dla nauczyciela j. niemieckiego za innowacyjne metody nauczania (przyznany przez Komisarza Unii Europejskiej ds. Edukacji oraz Ministra Edukacji Narodowej)

Uczniowie X LO są finalistami olimpiad przedmiotowych, międzyszkolnych zawodów matematycznych, laureatami konkursów poetyckich, recytatorskich, konkursu fotograficznego, konkursu na najlepszy program komputerowy, odnoszą sukcesy w zawodach i rozgrywkach sportowych, zajmują czołowe miejsca w zawodach sanitarnych i sportów obronnych. Udział w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich dał finalistom możliwość studiowania na wybranych uczelniach (w obecnym roku szkolnym 3 uczniów)

Wyniki testów na zakończenie szkoły:
zdawalność matury zewnętrznej 100%, wyniki maturalne
w skali 9 stopniowej – poziom 6,7, 8

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła rozwija zainteresowania i talenty uczniów w ramach bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. Proponujemy m.in. koła teatralne, poetyckie, filmowe, kabaretowe, spotkania Klubu Europejskiego oraz zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego.
Dbamy również o uczniów mających trudności w nauce poprzez organizowanie konsultacji z poszczególnych przedmiotów. Licealiści mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rekreacyjno-sportowych z takich dyscyplin jak: koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna halowa, aerobik, narciarstwo zjazdowe oraz snowboarding. Organizujemy również liczne konkursy oraz wyjścia do teatrów, kin, muzeów, obozy i wycieczki naukowe. Współpracujemy z wieloma wyższymi uczelniami. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach akademickich, ćwiczeniach i pokazach naukowych.
Ponadto zachęcamy młodzież do aktywnego wspierania organizacji pożytku publicznego oraz pomocy potrzebującym poprzez branie udziału w licznych akcjach charytatywnych oraz współpracę z takimi instytucjami jak domy dziecka, Hospicjum św. Łazarza, Dom Spokojnej Starości czy Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

Samorząd uczniowski

Prężnie działający Samorząd Uczniowski podejmuje różnorodne działania i akcje wynikające z planu własnych działań oraz programu wychowawczego szkoły.
Członkowie Samorządu reprezentują szkołę w strukturach samorządowych dzielnicy i miasta. Przedstawiciel Samorządu jest członkiem Młodzieżowej Rady Dzielnicy I. Samorząd Uczniowski organizuje wiele szkolnych konkursów, aktywizuje życie szkolne, organizuje akcje charytatywne. Corocznie wyjeżdża na konferencje szkoleniową przygotowując się do planowania i realizacji swoich zadań.Srebrny medal Kraków - Europejskie Miasto Kultury nadany szkole w 2003 roku


Dojazd do szkoły

Istotną zaletą X LO jest doskonała lokalizacja, zapewniająca dogodny dojazd z najdalszych nawet krańców miasta i okolic Krakowa. W pobliżu ulicy Wróblewskiego znajdują się między innymi przystanki tramwajowe: Dworzec, Basztowa, Nowy Kleparz. Poza tym odległość między szkołą a Dworcem Głównym można pokonać pieszo w ciągu kilku minut, tak więc dojazd do liceum pociągiem nie stanowi problemu.

Tu dokładne informacje jak dojechać do X LO W Krakowie© 2003-2004 | Tomasz Wieszczek | X Liceum Ogólnokształcące im. KEN | ul. Wróblewskiego 8, Kraków