Czwartek, 21 września 2017 roku
Adresy, telefony,nasze sukcesy
Information About the 10th Liceum in Cracow
Komisja Edukacji Narodowej
Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2017 / 2018
Czyli jak do nas najwygodniej dojechać
Znani ludzie, którzy opuścili mury naszej szkoły
Kto uczy w X LO
Profile klas
Ważne daty w roku szkolnym
Zestawienie ważniejszych wydarzeń w obecnym roku szkolnym
Co nas czeka...
Regulamin rekrutacji. Informacje dla kandydatów
Informacja MEN o reformie edukacji
Zamówienia publiczne X LO w Krakowie
Informacje o wynajmach,dzierżawach,użyczeniach pomieszczeń.
Administratorzy, redaktorzy...
 
▼ Zebrania z Rodzicami

13 września zapraszamy Rodziców uczniów klas I wg następującego harmonogramu:

klasy Ia, Ib, Ic, Id - godzina 16:45 aula szkolna

klasy 1e, 1f, 1g, 1h - godzina 17:15 aula szkolna

Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły odbędą się zebrania z Wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

14 września zapraszamy Rodziców uczniów klas II i III - godzina 17:00.

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Z radością pragnę powitać najważniejszych członków społeczności naszej szkoły. Początek roku szkolnego to czas przygotowań, czas projektowania tego, co chcielibyśmy stworzyć, udoskonalić, zmienić. Mam nadzieję, że entuzjazm wrześniowych dni nie zgaśnie u nikogo aż do czerwca, a rok wytrwałej pracy, która zawsze wiąże się z pokonywaniem trudności zaowocuje sukcesem nas wszystkich.

Wspaniałej młodzieży "Dziesiątki" życzę naukowych osiągnięć i zawierania trwałych przyjaźni.

Z serdecznymi pozdrowieniami

          Tamara Cieśla
          Dyrektor X LO,
          od 23 lat nauczyciel j. polskiego
          w naszym liceum.

▼ Pomoc materialna
Stypendium szkolne oraz wyprawka szkolna
 
Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz stronie UM Krakowa znajdują się informacje na temat pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Prawo do stypendium szkolnego przysługuje uczniom z rodzin, w których dochód nie przekracza 514 zł (netto) na osobę.
Osoby ubiegają się o tę formę pomocy w Ośrodkach Pomocy Społecznej właściwych do miejsca zameldowania.
Termin składania wniosków - 15 września 2017 roku 
Wnioski oraz pełna procedura znajdują się na stronach:
 
W ramach Rządowego programu pomocy "Wyprawka szkolna" uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników.
Szczegółowe informacje na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Termin składania wniosków - 8 września 2017 roku (wniosek składamy w szkole).
 
Pedagog szkolny
 
▼ Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 roku zapraszamy uczniów na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego:

godz. 8.00 - klasy drugie i trzecie godz. 9.00 - Msza Św. w kościele św. Floriana na ul. Warszawskiej

godz. 10.00 - rozpoczęcie roku dla klas pierwszych - spotkanie w auli szkolnej z dyrekcją, a później w klasach z wychowawcami.

O godz. 12.00 odbędzie się test kwalifikacyjny z języka angielskiego. Prosimy o zabranie długopisów.

 

▼ Zebranie Rady Pedagogicznej

Zebranie Rady Pedagogicznej odbędzie się 1 września o godz. 8.00

 

 

 

▼ Klasy patronackie
▼ Przekaż 1% podatku
▼ Tu jesteśmy
▼ Jubileusz
▼ Nasze podróże
▼ SAMORZAD UCZNIOWSKI
▼ SZKOLNY PSYCHOLOG
▼ Biblioteka szkolna
▼ Ostoja przyrody
▼ Biuletyn Informacji Publicznej
▼ Projekty, w których bierzemy udział
© 2003-2004 | Tomasz Wieszczek | X Liceum Ogólnokształcące im. KEN | ul. Wróblewskiego 8, Kraków