Piątek, 19 września 2014 roku
Adresy, telefony,nasze sukcesy
Information About the 10th Liceum in Cracow
Komisja Edukacji Narodowej
Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2014 / 2015
Czyli jak do nas najwygodniej dojechać
Znani ludzie, którzy opuścili mury naszej szkoły
Kto uczy w X LO
Profile klas
Ważne daty w roku szkolnym
Zestawienie ważniejszych wydarzeń w obecnym roku szkolnym
Co nas czeka...
Regulamin rekrutacji. Informacje dla kandydatów
Administratorzy, redaktorzy...
Zamówienia publiczne X LO w Krakowie
Administratorzy, redaktorzy...
 
▼ Współpraca z UR

W ubiegłym roku została nawiązana współpraca X LO z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, w ramach której uczniowie klasy I D ( obecnie II D ) uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych tej uczelni, m. in. mieli okazję popracować z kluczem taksonomicznym i oznaczać gatunki owadów.

▼ Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbędą się 3.09.2014 (środa).

Klasy pierwsze - spotkanie z dyrekcją i wychowawcami w auli szkolnej

16.30 - klasy A, B, C, D
17.15 - klasy E, F, G, H, I

Po spotkaniu z dyrekcją spotkanie w klasach z wychowawcami:

17.15 - A, B, C, D
18.00 - E, F, G, H, I

4.09.2014 (czwartek) - zebrania z rodzicami uczniów klas II, III:

16.30 - klasy II
17.30 - klasy III

4.09.2014 (czwartek) 18:30 - zebrania z trójek klasowych

▼ Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2014 (poniedziałek)

godz.8.30        Spotkanie uczniów z klas II i III z wychowawcami

godz. 10.00     Dla wszystkich uczniów szkolna Msza Św. w kościele Św. Floriana (przy ul.Warszawskiej)

godz. 11.30    Spotkanie uczniów z klas I z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami w sali gimnastycznej.

godz.12.00    Spotkanie uczniów z klas I z wychowawcami

Po spotkaniu z wychowawcą odbędzie się test diagnostyczny z j. angielskiego przydzielający uczniów do poszczególnych grup. Obecność obowiązkowa.

 

▼ Pomoc socjalna: Wyprawka szkolna, Stypendium szkolne

Informujemy, że wnioski (wraz z załącznikami) o przyznanie pomocy finansowej uczniom klas III szkół ponadgimnazjalnych w ramach Rządowego programu pomocy "Wyprawka szkolna" należy składać w szkole, w terminie do 5 września 2014 roku. Druk wniosku dostępny na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie: h ttp://www.mops.krakow.pl/aktualnosci/2014/08/wyprawka-szkolna-2014, szczegółowe informacje dostępne również na stronie Portal Edukacyjny miasta Krakowa: htt p://www.portaledukacyjny.krakow.pl/index.php?type=news&id=2219
Informujemy również, że uczniowie z niezamożnych rodzin mieszkający na terenie Gminy Miejskiej Kraków mogą ubiegać się ostypendium szkolne przeznaczone na wyrównanie szans edukacyjnych. Wnioski będą przyjmowane we wszystkich filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do 15 września 2014 roku. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.mops.krakow.pl/aktualnosci/2014/08/stypendium-szkolne-na-rok-szk olny-20142015
Zachęcamy również do korzystania z serwisu: mojestypendium.pl/

▼ HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH

 

26 sierpnia 2014 - wtorek

  1. Egzamin maturalny w terminie poprawkowym ( część zewnętrzna )

godz. 9.00

Sala 101 (aula szkolna) - matematyka, język polski

  1. Egzaminy klasyfikacyjne

Godz. 10.00

sala 20 – fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa

27 sierpnia 2014 – środa

  1. Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (część wewnętrzna)

Godz. 8.00

sala 1 – język polski

  1. Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

godz.8.00

sala 3 – matematyka, j. niemiecki, j. rosyjski, podstawy przedsiębiorczości

28 sierpnia 2014 – czwartek


 

1.Egzaminy klasyfikacyjne

Godz.10.00

sala 22 - informatyka


27 sierpnia 2014


Godz.10.00 – zebranie zespołów przedmiotowych
Godz. 12.00 –zebranie Zespołu ds. promocji szkoły


28 sierpnia 2014


Godz. 10.0 – zebranie wychowawców klas
Opracowanie Rocznego Planu Pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015


29 sierpnia 2014
Godz. 9.00  zebranie Rady Pedagogicznej

 


 

▼ Klasy patronackie
▼ Przekaż 1% podatku
▼ Tu jesteśmy
▼ Jubileusz
▼ Nasze podróże
▼ SAMORZAD UCZNIOWSKI
▼ SZKOLNY PSYCHOLOG
▼ Biblioteka szkolna
▼ Ostoja przyrody
▼ Biuletyn Informacji Publicznej
▼ Program Moje finanse
© 2003-2004 | Tomasz Wieszczek | X Liceum Ogólnokształcące im. KEN | ul. Wróblewskiego 8, Kraków