X LO im. KEN w Krakowie WOLONTARIAT

Źródłem wszelkich osiągnięć jest wola, by być tak dobrym, jak to tylko możliwe.
– Harold Taylor

Szkolne Koło Caritas Co roku przeprowadza różne akcje charytatywne, współpracując z Samorządem Uczniowskim, DPS i Hospicjum Św. Łazarza.

Organizuje od trzech lat akcję „Pączek dla Afryki,” sprzedając w Tłusty czwartek pączki, otrzymane przez sponsorów. W roku 2016 zebrano 600 zł, w 2017 roku 400 zł a w 2018 roku aż 711,80 zł. Z kiermaszu ciast, który przeprowadzamy w czasie roku szkolnego, zebrane środki przeznaczamy na potrzebujące osoby. W 2018 roku był to Mikoś Mocny. Uzbierano dla niego 1086 złotych na operację nóżki. Dla Hospicjum Św. Łazarza bierzemy udział w akcji „Pola Nadziei,” oraz sprzedajemy kartki Bożonarodzeniowe. Raz w miesiącu spotykamy się aby planować, wyznaczać nowe cele i motywować innych do konkretnych działań charytatywnych. Odpowiedzialna jest Pani Profesor Wójcicka-Chrabąszcz i Pani Profesor Beata Wójtowicz. Potrzebujemy gotowych serc i rąk do pracy, na rzecz potrzebujących.