Drodzy Uczniowie Dziesiątki!

Pragniemy życzyć wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom, dyrekcji oraz pracownikom szkoły udanego i owocnego roku szkolnego. Chcemy, aby w naszym liceum nigdy nie brakowało pozytywnej energii w działaniu, dużej cierpliwości oraz sumiennej pracy w dążeniu do celu. Szczególnie ciepło witamy tegorycznych pierwszoklasistów. Mamy nadzieję, że będzie to da Was rok pełen ciekawych doświadzczeń i zacieśniania wspaniałych, nowych relacji.
Udanego nowego roku szkolego 2020/2021!


Życzy,
Samorząd Uczniowski X Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Aktualności:

Wigilia SU
wigilia

W dniu 20 grudnia 2019 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wzięli udział w Wigilii Samorządów Uczniowskich w Urzędzie Miasta Krakowa. Nasi reprezentanci w składzie Aleksandra Dudzik, Wojciech Walczak oraz radny Młodzieżowej Rady Krakowa Piotr Koleszka mieli okazję nawiązać kontakty z samorządami z innych krakowskich szkół. Wieczór zaczął się od przemówień, a następnie każdy (za wyjątkiem radnych oczywiście) miał okazję wziąć udział w konkursie wiedzy o MRK, RMK i Krakowie. Ponad to można było wysłuchać ciekawej lekcji o krakowskich obyczajach dawniej i obecnie. Wigilia SU zwieńczona została uroczystą kolacją. Dziękujemy Młodzieżowej Radzie Krakowa za zaproszenie i życzymy kolejnych równie dobrych akcji w nowym roku.


Walentynki

W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski zorganizował z okazji Walentynek "Pocztę Walentynkową". Uczniowie, nauczyciele a także pracownicy obsługi mogli przez tydzień wysyłać walentynki do przyjaciół, znajomych, a przede wszystkim do osób najbliższych ich sercom. Po zakończeniu zbiórki 14 lutego członkowie Samorządu Uczniowskiego przy pomocy Kupidyna przekazali pocztę walentynkową adresatom.

Bal młodych liderów

W dniu 14 lutego 2019 r. Samorząd Uczniowski zorganizował debatę w odpowiedzi na inicjatywę Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego ustanawiającego ,,Tydzień dobrego słowa" w krakowskich szkołach. Główna teza debaty brzmiała: "Dobre słowo przeciwwagą dla hejtu". W celu otrzymania relatywnie odmiennych opinii, poglądów i stanowisk do udziału w debacie zaproszono członków grona pedagogicznego: Panią prof. Alinę Borowczak-Srokol, Panią prof. Beatę Wójtowicz oraz Pana prof. Andrzeja Witkowicza, przedstawicielkę SU Edytę Seremak, przedstawicieli klas pierwszych: Michała Jarczyka, Julię Zych, Huberta Wereszko oraz przedstawicieli klas drugich: Wojciecha Janowskiego, Ingę, Julię Klechowską. W trakcie debaty miała miejsce merytoryczna wymiana zdań, prezentacja indywidualnych przemyśleń, a także kulturalna i owocna polemika pomiędzy debatującymi. 

Debata ,,Dobre słowo przeciwwagą dla hejtu"

W dniu 14 lutego 2019 r. Samorząd Uczniowski zorganizował debatę w odpowiedzi na inicjatywę Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego ustanawiającego ,,Tydzień dobrego słowa w krakowskich szkołach. Główna teza debaty brzmiała:Dobre słowo przeciwwagą dla hejtu. W celu otrzymania relatywnie odmiennych opinii, poglądów i stanowisk do udziału w debacie zaproszono członków grona pedagogicznego: Panią prof. Alinę Borowczak-Srokol, Panią prof. Beatę Wójtowicz oraz Pana prof. Andrzeja Witkowicza, przedstawicielkę SU Edytę Seremak, przedstawicieli klas pierwszych: Michała Jarczyka, Julię Zych, Huberta Wereszko oraz przedstawicieli klas drugich: Wojciecha Janowskiego, Ingę, Julię Klechowską. W trakcie debaty miała miejsce merytoryczna wymiana zdań, prezentacja indywidualnych przemyśleń, a także kulturalna i owocna polemika pomiędzy debatującymi.

I Sesja młodzieżowej rady Krakowa w 2019 roku

Dnia 11 stycznia 2019 r. odbyła się pierwsza w nowym roku kalendarzowym sesja Młodzieżowej Rady Krakowa. Młodzi radni przedyskutowali problem odstrzału dzików na terenie północno-wschodniej Polski, po czym wystosowali w tej sprawie list do Ministra Środowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi . Następnie radni omówili szczegóły Koncertu Charytatywnego organizowanego przez MRK oraz kwestie dotyczące organizacji konferencji samorządów szkolnych połączonych z warsztatami, zaangażowania się w akcję "Teddy Bears Toss". W czasie sesji wstępnie przedstawiono projekt "Mapa Śladów Aktywności Młodzieżowej"

Jubileusz Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa

7 kwietnia 2018 przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego X LO mieli możliwość uczestniczyć w obchodach Jubileuszu 5- lecia Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa. Podczas części oficjalnej zostały wręczone wyróżnienia dla najbardziej aktywnych radnych, złożone podziękowania dla założycieli oraz innych ważnych osób bez których Rada nie mogłaby istnieć. Przypomnieliśmy sobie także piękne wspomnienia i projekty, które zostały zrealizowane w ciągu działalności Młodzieżowej Rady Miasta. Wydarzenie wzbogacił wykład na temat zaangażowania młodzieży w działalność samorządową, społeczną i polityczną. Dzięki dyskusjom każdy z przybyłych gości miał możliwość wypowiedzieć swoje zdanie na związane z wydarzeniem tematy.