baner

"Dlaczego Thomas Woodrow Wilson wspierał polskie dążenia niepodległościowe?" Debata w auli X Liceum Ogólnokształcącego

"Kraków w cieniu twierdzy - pierwsze miasto niepodległe?" Debata w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

"Józef Piłsudski - z Magdeburga do Warszawy". Debata w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa