Odzyskany blask modernistycznej bryły, czyli X Liceum Ogólnokształcące po remoncie

Rozwiązania architektoniczne budynku X LO wynikały z funkcjonalistycznych i konstruktywistycznych założeń nowoczesnej formy, uwolnionej wreszcie od socrealistycznego nakazu tworzenia masywnych, zwartych, często niedoświetlonych budynków. Projektant zadbał o lekkość bryły, tworząc ciąg przeszklonych korytarzy, które okalają dziedziniec wewnętrzny – miejsce spotkań młodzieży w ciepłe dni. Zrytmizowane piony fasad, zewnętrzne, ogrodowe obejście, klasy z wydzielonymi przedsionkami i toaletami były w polskiej architekturze tamtych czasów nowatorskim osiągnięciem. Upływ czasu spowodował niszczenie istotnych elementów budynku – wymiana okien, stworzenie nowej elewacji, docieplenie, polepszyło znacznie warunki, w jakich dziś pracujemy.

Zobacz galerię.This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content