„Biblioteka skarbnicą wiedzy”

X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie posiada nowoczesną i dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną, która służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej młodzieży. Pełni rolę pracowni z bogato wyposażonym warsztatem literackim i multimedialnym.

Nasza biblioteka

Praca biblioteki oparta jest na systemie komputerowym programu MOL. Księgozbiór zawiera bogatą literaturę z różnych dziedzin nauki m.in. literaturę popularno-naukową i literaturę piękną. Biblioteka realizuje plan pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, wspiera młodzież w pogłębianiu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań, kształtowaniu postawy otwartości, życzliwości i umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Nasza biblioteka

Czytelnia jest doskonałym miejscem do nauki, przygotowuje ucznia do samokształcenia, wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji. Zbliża do docenienia wartości nauki i sprzyja rozwojowi inwencji twórczej młodzieży.