„Czytaj razem z nami”

– książka wartością ponadczasową

Biblioteka X Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie to miejsce fascynujące
– pełne barw, poezji, pieśni i prozy.

xx

    Bogaty księgozbiór naszej biblioteki budzi zainteresowanie młodzieży.
Jego różnorodność tematyczna sprzyja pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań. Utwory odpowiadają oczekiwaniom uczniów. Piękno świata i myśli w nich zawarte dają poczucie spokoju, ładu i harmonii, co sprzyja kreatywności, rozwija wyobraźnię i doskonali własną osobowość.
    Czytanie książek rozwija wrażliwość na piękno języka, daje radość i zaspakaja ciekawość, odkrywa tajniki świata i motywuje do wysiłku poznania.

xx

    Wśród literatury popularno-naukowej łatwo można dostrzec w naszej bibliotece ulubione książki młodzieży, które zawierają różne zagadnienia dotyczące świata – kultury, nauki i sztuki.

xx  

   Prawdziwie twórcza, nowatorska lektura pogłębia i uzupełnia dotychczasowy zasób wiedzy, dlatego młodzież coraz chętniej czyta książki szukając w nich ukrytych wartości, które lśnią urodą siły piękna otaczających nas ludzi i świata.

xx

    Zachęcamy wszystkich do czytania ciekawych książek, dzielenia się swoimi wrażeniami, poprzez co będziemy odkrywać na nowo nasz piękny, pełen wartości świat.

„Książka, którą warto przeczytać”

    Czytanie książek dla naszej młodzieży stało się pasją. Szeroka gama zainteresowań, inwencja twórcza i pomysłowość dały swój wyraz w zorganizowanym przez bibliotekę szkolną konkursie na najciekawszą książkę, którą warto przeczytać.
    Wśród wielu propozycji znalazła się literatura piękna, popularno-naukowa i beletrystyka. Największe zainteresowanie zyskała historia, filozofia i fizyka. Wśród prezentowanych książek nie zabrakło też poezji subtelnej pełnej przemyśleń i wartości ponadczasowych.


   Młodzież z zainteresowaniem słuchała prezentowanych książek dając wyraz uznania i fascynacji dziełami. Ukazane piękno języka literackiego przyciągnęło uwagę słuchaczy budząc chęć czytania różnego rodzaju literatury.
Wśród propozycji czytelniczych na liście nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie książek znalazły się:

Sara Grant „Neva”
John Green „Papierowe miasta”
„Elementarz Haliny Poświatowskiej …”
Olga Gromko „Zawód: Wiedźma”
Nick Vujicic „Bez nóg, bez rąk, bez ograniczeń”


Młodzież przygotowała również inne propozycje książkowe, które warto przeczytać, a wśród nich były:

Leszek Kołakowski „ „Mini-wykłady o maxi sprawach”
Kosmos. Wielki atlas wszechświata”
Imre Kerte’sz „Los utracony”
Eric-Emmanuel Schmitt „Zapasy z życiem”
Le Bron James „Król jest tylko jeden”
Katja Millay „Morze spokoju”
Carlos Ruiz Zafón „Cień wiatru”
Dorota Terakowska „Tam, gdzie spadają anioły”
John Green „Szukając Alaski”
Henryk Sienkiewicz „Quo vadis”
Ryszard Kapuściński „Cesarz”
Joachim Neander „Czas odwiedzin”
Ken Kesey „Lot nad kukułczym gniazdem”.


Konkurs zyskał duże zainteresowanie młodzieży i stał się źródłem inspiracji, rozwoju i radości wielu.


„Mickiewiczowski artyzm słowa”

   Malowniczy świat wyobraźni młodzieży roztaczający się wokół utworów Adama Mickiewicza dał wyraz wyboru jego dzieł do ukazania piękna kreacji słowa, uczuć i fascynacji jego artyzmem. W czasie spotkania czytelniczego młodzież prezentowała fragmenty „Pana Tadeusza” i „Dziadów” Adama Mickiewicza ukazując artyzm języka, piękno obyczajów, wartości historyczne i kulturowe wybranych utworów.


Fragment „Dziadów” Adama Mickiewicz czyta Elżbieta Jaszczyk

Prezentacja fragmentów dzieł Adama Mickewicza: przejdź

   Wystawa okolicznościowa o życiu i twórczości Adama Mickiewicza dodatkowo zachęciła młodzież do licznego uczestniczenia w spotkaniu czytelniczym prezentując swoje ulubione fragmenty dzieł pisarza.


Fragment „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicz czyta Justyna Dubiel

Prezentacja fragmentów dzieł Adama Mickewicza: przejdź

   Fascynacja literaturą wzrastała z każdą chwilą. Do głośnego czytania dołączyli nauczyciele różnych przedmiotów, w tym historycy, którzy ku miłemu zdziwieniu młodzieży z radością recytowali długie fragmenty dzieł Adama Mickiewicza ukazując kunszt poetycki artysty wszech czasów.


Fragment „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicz recytuje Andrzej Witkowicz

Prezentacja fragmentów dzieł Adama Mickewicza: przejdź

   To spotkanie na długo pozostanie w pamięci jego uczestników. O takim właśnie spotkaniu czytelniczym marzyła młodzież aby zadziwiać słowem i zaskakiwać. Być bliżej opisywanej przyrody, słyszeć odgłosy i dzięki w artyzmie słowa czytanych i recytowanych fragmentów dzieł pisarza. Poznawać kunszt poetycki artysty aby jeszcze bardziej zachwycić pięknem przekazywanych treści czytanych i recytowanych dzieł.

„Festiwal kolęd i pastorałek różnojęzycznych”

   Tradycje kulturowe naszego narodu głęboko zastały wpisane w serca Polaków, czego wyrazem jest wszechstronna znajomość obyczajów i tradycji polskich przekazywana z pokolenia na pokolenie.

   Kreatywna postawa młodzieży dała wyraz radości podczas IV edycji szkolnego festiwalu bożonarodzeniowego zorganizowanego przez bibliotekę szkolną. Podniosły charakter uroczystosci osnuty był treściami historyczno-kulturowymi różnych narodów. Uczniowie z zachwytem uczestniczyli w festiwalu śpiewajac kolędy i pstorałki w różnych językach przy akompaniamencie muzycznym.


Kolędy w wykonaniu Justyny Jędrzejek

   Poprzedzający uroczystość panel dyskusyjny zatytułowany „Wokół tradycji narodowych” przybliżył młodzieży piękno kultury i tradycji polskich, pozwolił na wnikliwe studium literacko-artystyczne oraz zachęcił do radosnego uczestniczenia w festiwalu. Radość uczniów z piękna kreacji słowa i muzyki jest powodem do zadowolenia z podejmowanych i rozwijających się inicjatyw twórczych.


Zespół młodzieży śpiewającej kolędy i pastorałeki w różnych językach podczas festiwalu

   Miła atmosfera festiwalu i wspólne kolędowanie dało wyraz piękna tradycji polskich wpisanych w kulturę naszego narodu.

Zachwyt czy powaga ? – miejsca, w których lubimy czytać książki

   Czytanie jest fascynującą przygodą, gdzie rzeczywistość zderza się z fantazją, prawda z fikcją, gdzie świat realny zmienia się w nierealny. Poprzez czytanie człowek rowija swoją wyobraźnię, im więcej czyta, tym bardziej wie, co czytać, co sprawia mu radość, niesie ukojenie, tworzy ład i porządek dajacy mu poczucie pewności – odkrywa swoje pragnienia, zdolności. Jego myśli skupiają się wokół tematów dla niego ważnych, zaczyna odkrywać, poznawać siebie. Barwne opisy, myśli zawarte w książkach pozwalają oderwać się od zwykłej rzeczywistości, na chwilę pomarzyć, „przenieść się” w swiat tajemniczy, niedostepny, nieznany.

   W książkach szukamy nieraz odpowiedzi na różne pytania, i im dłużej poszukujemy, tym łatwiej nam zrozumieć istotę znaczenia literackiego słowa, w którym zawarte są myśli, podobieństwa naszych wędrówek szlakiem tęsknoty za pięknem wyrażającym się w słowie.


   Są miejsca, gdzie chętnie czytamy książki, miejsca te napełnione są spokojem, ładem i harmonią. To tam przedmiotem poznania i refleksji jest czytane dzieło. Ukształtowany w nim obraz świata pozwala dokonać jego oceny, dostrzec jego wartości – dobra i piękna.

   Takie miejsca są również w naszej szkole, gdzie inwencja twórcza rozwija się wraz z pomysłowością. Czytelnicy pochłonięci obrazem ukształtowanego świata książek rozwijają wyobraźnię, kształtuja swoją osobowość, dzielą się wrażeniami na temat przeczytanych utworów, wymieniają książkami, które warto przeczytać.

   Zachwyt, wiedza i pragnienie poznania kształtuje i tworzy powagę istoty dzieła. Jest relatywnym aspektem akceptacji utworu w swiadomości wielu odbiorców. Ukazuje perspektywę spostrzegania literatury, jako źródła wiedzy kształtującej swiadomość wielu pokoleń.

Jan Paweł II – autorytet, przyjaciel młodzieży”

   Podążając śladami życia Jana Pawła II młodzież naszej szkoły wzięła udział w uroczystości szkolnej poświęconej pamięci „Wielkiego Polaka” – Jana Pawła II w 11 rocznicę jego śmierci. W zaprezentowanym przez uczniów programie słowno – muzycznym ukazane zostały treści biograficzne, literackie i muzyczne. Nie zabrakło też wzruszjących wspomnień - jego przyjaciół, studentów, znajomych - zapisanych na kartach „Kwiatków Jana Pawła II”.

    Życie Karola Wojtyły osnute było tajemnicą, jego młodosć, praca nad sobą, nauka i teatr rozwijały jego wewnętrzną siłę w dążeniu do wyznaczonych sobie celów. Obraz skromnego życia i wojny pozostał w jego pamięci na zawsze. Swoją życzliwością otaczał innych, kochał młodzież i był dla nich autorytetem.

    Jego czyny były świadectwem miłości względem drugiego człowieka, był przykładem i wzorem do naśladowania; cierpliwy, łagodny ale też konsekwentny w podejmowanych działaniach. Jego wytrwałość i wiara dodawały mu siły do pracy w realizacji swojego powołania. W czasie spotkania z młodzieżą towarzyszył mu uśmiech i poczucie humoru, co sprawiało że szybko nawiązywał więź z młodymi. Przebywając z nimi wskazywał na wartości ponadczasowe – ważne nieprzemijające.

   Wsród prezentowanych treści literackich młodzież czytała fragmenty „Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II - zachowując powagę istoty wartości dzieła. Uroczystości towarzyszyła wystawa okolicznościowa przygotowana przy współpracy z młodzieżą jako wyraz wdzięczności Janowi Pawłowi II za jego słowo i czyn.

    Uczniowie rozwijając swoje zainteresowania i zdolności uczestniczyli w poprzedzających uroczystość zajęciach „Drogą literacką Jana Pawła II”. Przygotowali też „Koncert dla Papieża” ze wspomnieniami o jego rodzinnym mieście. Spotkanie to było wyjątkowe dla wszystkich. Nie zabrakło wzruszeń i dobrych słów, gdy uczestnicy uroczystości na zakończenie, przy dzwiękach muzyki, zaśpiewali „Barkę” – najbliższą sercu Jana Pawła II.

   Pani Dyrektor serdecznie podziękowała młodzieży za udział w programie słowno-muzycznym i wręczyła pamiątkowe podziękowania jej uczestnikom.

Dyrektor szkoły Maria Zapała z uczestnikami programu słowno-muzycznego

    Rowój czytelnictwa, zainteresowań i zdolności młodzieży niesie radość z podejmowanych inicjatyw, sprzyja rowijaniu i kształtowniu osobowości wzbogacając serca i umysły na drodze ku przyszłości.