„W przerwie od nauki”

 

   Czas wolny od nauki to upragniony okres sprzyjający rozwojowi zainteresowań
i inicjatyw twórczych. Corocznie w czerwcu biblioteka szkolna organizuje ciekawe spotkania czytelnicze z prezentacjami nowości wydawniczych pod hasłem:
” Z książką na wakacje”, w których młodzież chętnie uczestniczy.

przez

Cyprian Kamil Norwid „Poezje”

   Książki są źródłem wiedzy, zachwycają pięknem przekazywanych treści, ukazują kreację słowa, uczuć i fascynacji – inspiracją , niosą radość i są otwartą kartą, źródłem tęsknoty za pięknem wyrażającym się w słowie.

przer2

  Radość płynąca z czytania daje wiele satysfakcji, pogłębia wiedzę, rozwija zainteresowania, odrywa od szarej rzeczywistości, pozwala pomarzyć - jest źródłem niewyczerpanym, pełnym aspiracji twórczych.

„Piękno tkwi w słowie”

   W dniu 12 czerwca 2017 r. młodzież naszej szkoły przygotowała radosne „Spotkanie z poezją” w ulubionym kąciku czytelniczym na korytarzu szkoły. Każdy mógł na chwilę zatrzymać się i posłuchać poezji znakomitych twórców literatury polskiej i obcej lub też dołączyć do grona naszych artystów i zaprezentować swój ulubiony wiersz w formie śpiewanej, recytowanej lub czytanej w różnych językach.

   Uczniowie chętnie prezentowali różne utwory tworząc niezwykły nastrój – ukazali piękno słowa poetyckiego, radując serca zebranych.

przer3

   Poezja i jej artyzm w wykonaniu artystyczno- słownym  Julii  Moskalik

   Radosnej scenerii prezentowanych utworów towarzyszyła wystawa pod tytułem „Poezja bliska każdemu”.  Jej bogata tematyka rozbudziła chęć czytania poezji - dostrzegając w niej wartości artystyczne i ponadczasowe.

 przer4

Piękno słowa poetyckiego rozbrzmiewało w sercach uczestników spotkania zachęcając do czytania, głębokich przemyśleń i refleksji na temat poezji różnych epok.

„Poezja pieśnią życia”

   W dniu 3 kwietnia 2017 r. młodzież naszej szkoły zaprezentowała program artystyczny „Poezja pieśnią życia”. Przy dźwiękach muzyki uczniowie słowem
i pieśnią ukazali piękno poezji znakomitych twórców, jak Adam Mickiewicz, Julian Tuwim, Jan Kochanowski (…). Z radością i dużym zaangażowaniem prezentowali wybrane utwory.

   Fascynacja poezją śpiewaną wzrastała wypełniając radością serca wielu (...).

poezja1

Utwór Bolesława Leśmiana „Dziewczyna” w wykonaniu Agaty Kubik

Prezentacja utworu Bolesława Leśmiana „Dziewczyna”: przejdź

   Poezja odkrywa myśli człowieka, inspiruje, zachęca, jest czymś niezwykłym, pięknym. Ukazuje człowieka, jego tęsknotę, marzenia – radość i smutek. Na jej podstawie można snuć głębokie refleksje. Każde jej słowo ma swój sens – sięga głębi ludzkiego dostojeństwa. Odkrywa najgłębsze tajemnice – bogactwo wewnętrzne, duchowe. Łączy w sobie dobro i piękno, jest jedyna i niepowtarzalna - wpisana w głębię przemyśleń twórcy.

poezja2

Paulina Kot prezentuje utwór Adama Asnyka „Huczy woda po kamieniach”

Prezentacja utworu Adama Asnyka „Huczy woda po kamieniach”: przejdź

   Obrazy sceniczne stworzyły radosny nastrój zachęcając młodzież do czytania – sięgania po utwory literackie o różnej tematyce. Piękno prezentowanych utworów muzycznych wzbogaciło występ dając wyraz zdolności i dużego zaangażowania uczniów w rozwoju ich zainteresowań literacko- muzycznych.

poezja3

            Gilles Martin „SERENADE” w wykonaniu Konrada Barana

 

Prezentacja utworu Gillesa Martina „SERENADE”: przejdź

    Kreatywność młodzieży ich radość i wrażliwość na piękno słowa i muzyki rozwinęło wśród uczniów pragnienie poznania, uczenia się i wzajemnej inspiracji
do rozwoju swoich zainteresowań i zdolności.

Miłość i prawda ukryta w słowie”

   W dniu 7 grudnia 2016 r. odbyła się uroczystość literacko-muzyczna zatytułowana „Miłość i prawda ukryta w słowie” w ramach realizacji projektu czytelniczego „Drogą prawdy i miłości”. W czasie programu artystycznego uczniowie śpiewali i recytowali poezję oraz czytali prozę.

xx

Grzegorz Stępień śpiewa piosenki o miłości w języku angielskim bliskie sercu każdego

  Została również zaprezentowana recenzja książki Emily Lockhart „Byliśmy łgarzami”, która zdobyła pierwsze miejsce w konkursie literackim „Książka pełna wartości ponadczasowych” zorganizowanym w bibliotece szkolnej.

xx

Paulina Kot prezentuje  recenzję książki Emily Lockhart „Byliśmy łgarzami”

   Uroczystości towarzyszyła również wystawa ze „Światowych Dni Młodzieży w Polsce” z przesłaniem Papieża Franciszka do młodych całego Świata.

xx

Wystawa „Drogą prawdy i miłości” ze Światowych Dni Młodzieży w Polsce 

   Wystawy i program artystyczny wzbudziły duże zainteresowanie młodzieży. Poprzez poezję i prozę ukazane zostało piękno miłości i prawdy, jako wartości ponadczasowych, bliskich współczesnemu człowiekowi podążając  za słowami Jana Pawła II  „Wychowywać można tylko w prawdzie, wychowywać można tylko miłością…”.

Dzień Otwarty Biblioteki

   W dniu 5 stycznia 2017 r. zorganizowany został Dzień Otwarty Biblioteki Szkolnej w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Wzięli w nim udział rodzice, uczniowie zaproszonego Gimnazjum Nr 4 w Krakowie i młodzież naszej szkoły pod opieką nauczycieli. Wydarzeniom towarzyszyły prezentacje nowości wydawniczych, recenzje książek oraz czytanie poezji i prozy.

xx

Nowości wydawnicze

 Goście i młodzież obejrzeli przygotowane wystawy „Szlakiem literatury współczesnej” i „Mickiewiczowski kunszt poetycki”. Artystyczne czytanie fragmentów „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza przy dźwiękach Poloneza oraz „Ptasiego radia” Juliana Tuwima wzbudziło duże zainteresowanie uczniów i rodziców.

xx

„Ptasie radio” Juliana Tuwima” w wykonaniu artystycznym Hanny Dziedziny

   Idea rozwoju czytelnictwa skupiała się na rozbudzaniu zainteresowań uczniów poprzez prezentację różnego rodzaju literatury, ukazywanie piękna słowa i myśli
w niej zawartych. Młodzież chętnie sięgała po nowości wydawnicze, opowiadała
o swoich zainteresowaniach i pasjach.

xx

Uczniowie dyskutują na temat literatury współczesnej

   Zaproszeni goście i uczniowie wzięli też udział w spotkaniu literackim zorganizowanym w czytelni biblioteki pod tytułem „Literatura dawniej i dziś”, któremu towarzyszył wykład i prezentacja najstarszych publikacji książkowych zachowanych w zbiorach biblioteki.  Zainteresowaniem cieszył się również program artystyczny „Miłość i prawda ukryta w słowie”, który obejrzeli wszyscy uczestnicy uroczystości Dnia Otwartego Biblioteki.

xx

W programie artystycznym  Maciej Gieras czyta wiersz Bolesława Leśmiana „W malinowym chruśniaku”

    W godzinach popołudniowych dołączyli do naszego grona również rodzice uczniów, którzy w pełni uznania dla rozwoju zainteresowań czytelniczych uczniów chętnie uczestniczyli w wydarzeniach  Dnia Otwartego Biblioteki Szkolnej zwracając uwagę na rolę biblioteki w nauce.

   Zamykając uroczystość Pani Dyrektor serdecznie podziękowała wszystkim zachęcając do nauki poprzez czytanie.