„Gala Piękna Języka Ojczystego”

   W Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole odbyła się Gala Piękna Języka Ojczystego przygotowana przez młodzież  rozwijającą swoje zainteresowania w „Szkolnej Grupie Artystycznej”. Inspiracją do tworzenia przestrzeni artystycznej słowa były dzieła literatury polskiej ukazującej piękno języka ojczystego, kultury i obyczajów naszego narodu. Prezentowane utwory otwierały przestrzeń możliwości artystycznych, głębię przemyśleń, refleksji, doświadczeń na przestrzeni wieków.

   Różnorodność utworów wzbogacona muzycznie rozwijała zainteresowanie ich wzniosłością, poetyckością i kunsztem. Wśród prezentowanych dzieł były utwory Adama Mickiewicza, Marii Konopnickiej, Leopolda Staffa, Jana Brzechwy, ks. Józefa Tischnera i innych.

gala
Prezentacja utworu ks. Józef Tischnera  Jędruś Waksmundzki z Ostrowska” – po góralsku


gala
Poezja i jej piękno w wykonaniu artystyczno-słownym – utwór Jana Brzechwy „Chrząszcz”

   Ukształtowany poziom nastrojowości programu poetycko-językowego wzbudził
i rozwinął zainteresowanie lekturą dzieł literatury polskiej oraz kulturą i pięknem języka ojczystego. Od  powagi i doniosłości, precyzji i artyzmu poprzez przysłowia, poprawność  językową aż do gry słów.

gala
Czytanie fragm. „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza - opisy przyrody

    Prezentowane utwory otwierały możliwości interpretacyjne, zachęcały do sięgania po dzieła literackie dostrzegając w nich piękno słowa – artyzm, estetykę
i kunsztowność. Spotkanie z pięknem języka ojczystego wzbudziło duże zainteresowanie młodzieży i miało charakter edukacyjny.

 

Prezentacja Gali – fragmenty… przejdź


„Śpiewanie pieśni patriotycznych”

   W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości  - wydarzenia historyczne, wspomnienia zawarte w literackich obrazach malowanych przeżyciami ludzi tamtych dni dały wyraz głębokiego patriotyzmu i radości z odzyskania przez Polskę niepodległości. W czasie uroczystości szkolnej młodzież śpiewała pieśni patriotyczne skupiając swoją uwagę na treści poezji czynu. Wśród prezentowanych utworów były „Czerwone maki” Feliksa Konarskiego, „Przybyli ułani” Feliksa Gwiżdża, „O mój rozmarynie” Wacława Denhoffa- Czarnockiego, „Piechota” Leona Łuskino  oraz inne, które wzbogaciły uroczystość szkolną.

pieśni patriotyczne
Czerwone maki” Feliksa Konarskiego w wykonaniu Agaty Kubik

Prezentacja utworu Feliksa Konarskiego „Czerwone maki”… przejdź

pieśni patriotyczne
Pieśni patriotyczne w wykonaniu młodzieży


Prezentacja pieśni patriotycznych … przejdź

   Jasność, ważność treści oraz troska o kulturowe dziedzictwo kraju dały wyraz dużego zaangażowania młodzieży w utrwalenie poczucia dumy narodowej
i kształtowania postawy patriotycznej.

„Pieśń wolności z serc Polaków płynąca”

   W dniu 17 października 2018 r. młodzież naszej szkoły wzięła udział w konkursie pieśni patriotycznej zatytułowanym „Pieśń wolności z serc Polaków płynąca”. Inicjatorem tak wzniosłego przedsięwzięcia była młodzież pragnąca w kręgu literackim i muzycznym rozwijać swoje zainteresowania i zdolności poetycko-muzyczne utrwalając poczucie dumy narodowej w myśl słów Jana Pawła II „Ojczyzna jest dobrem wspólnym… jest też wielkim obowiązkiem”.

piesn1
Magdalena Duś – „Miejcie nadzieję” (słowa z wiersza Adama Asnyka)

Prezentacja utworu „Miejcie nadzieję”… przejdź

  Młodzież z dużym zaangażowaniem śpiewała pieśni patriotyczne przy dźwiękach muzyki - pragnęła wyrazić istotę treści zawartej w utworach pielęgnując dziedzictwo narodowe.  

piesn2
Utwory „Przybyli ułani”- Feliks Gwiżdż i „ Pierwsza Brygada”- Tadeusz „Kostek” Biernacki i Andrzej Hałaciński w wykonaniu Konrada Barana

 
   Piękno muzyki rozbrzmiewało nie tylko na scenie, ale również w sercach słuchaczy, którzy z zachwytem wracali do historii  minionych dni przywołując na myśl wydarzenia i trud Polaków w odzyskanie przez Polskę niepodległości.

piesn3
Utwory „Modlitwa obozowa” Adama Kowalskiego i „Marsz Polonia” w wykonaniu Agnieszki Biel

   Pieśni patriotyczne głęboko utkwiły w pamięci uczestników konkursu wyrażając przez nie troskę o najważniejsze – Ojczyznę.

piesn4
Utwór Kazimierza Wroczyńskiego „Rozkwitały pąki białych róż” w wykonaniu Natalii Teper

 

 

 

 

   Radość i zadowolenie płynące z konkursu zachęciło młodzież do pogłębiania historii, poznawania polskiej tradycji kultury i pielęgnowania piękna języka ojczystego.

„Moje wakacje z książką”

  W wakacyjnym, malowniczym krajobrazie przyrody czytanie książek, ich różnorodność, piękno i subtelność dało wyraz głębokich przemyśleń i refleksji na temat literatury – podążając za wyobraźnią autora, losami jego bohaterów, wnikając w głębię jego inwencji twórczej.

    Zainteresowania naszej młodzieży literaturą i udział w konkursie fotograficznym „Moje wakacje z książką” były inspiracją do czytania i rozbudzania zainteresowań innych na tle piękna poezji i prozy, która uczy szukać tego, co dobre i jest odbiciem pragnień i myśli człowieka.

wakacje1
Fot. Magdalena Duś - I miejsce w konkursie

   W wyborach czytelniczych można było dostrzec bogatą tematykę książek, wśród których triumfowała literatura piękna osnuta wątkami młodości - miłości i marzeń. Wśród innych czytanych dzieł była poezja, literatura przyrodnicza i filozofia. Piękno otaczającego krajobrazu sprzyjało czytaniu książek w czasie wakacji i stało się zachętą do rozwijania zainteresowań poprzez korzystanie z literackich dóbr kultury.

wakacje2
Fot. Julia Komorowska - praca nagrodzona w konkursie

  Ciekawym pomysłem inspirującym młodzież do czytania były również kompozycje książkowe osadzone w określonej perspektywie obrazującej metaforyczną przestrzeń nieprzemijalności dzieła literackiego, jako wartości ponadczasowej.

wakacje3
Fot. Klaudia Augustynek -  praca wyróżniona w konkursie

   Fascynacja książkami będzie zawsze nam towarzyszyła odkrywając w nich to, czego pragniemy i poszykujemy, by dostrzegać dobro ludzi i piękno otaczającego nas świata.

„Festiwal Poezji”


 

   21 marca 2018 r. w „Światowy Dzień Poezji” młodzież naszej szkoły uroczyście otwarła I edycję Festiwalu Poezji zatytułowaną „Poetycki obraz dobra, prawdy
i piękna”. Wśród prezentowanych utworów  były wiersze Francesco Petrarki, Władysława Broniewskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wisławy Szymborskiej i innych poetów. Program artystyczny wzbogaciły piosenki i utwory muzyczne w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Piękno słowa poetyckiego rozbrzmiewało w sercach zebranych. Subtelność tematyki i jej ponadczasowość dała wyraz dużego zaangażowania młodzieży w prezentowanych utworach.

festiwal1

Utwór Marka Grechuty „Gdy pytasz mnie czym jest Ojczyzna …” w wykonaniu Agaty Kubik

Prezentacja utworu Marka Grechuty „Gdy pytasz mnie czym jest Ojczyzna…”: przejdź

 

   Poezja daje radość, wyzwala uczucia patriotyczne, dociera spojrzeniem poetyckim w przyszłość, z perspektywy wyobraźni jest wędrówką w nieznane, dociera do najskrytszych myśli człowieka, wyzwala to, co dobre i piękne, daje poczucie spokoju, ukojenia, pewności siebie, staje się niewyczerpanym źródłem prawdy o człowieku i otaczającym go świecie.

festiwal2

Maria Jamróz recytuje utwór  Władysława Broniewskiego „Poezja” – fragm.


Prezentacja utworu Władysława Broniewskiego „Poezja” – fragm.: przejdź

   Istotą wybranych utworów była bogata tematyka treściowa ukazująca jasność spojrzenia na dobro, prawdę i piękno. Spotkanie poetyckie było dla młodzieży niezwykłym przeżyciem wprowadzającym w sposób wnikliwy w wartość słowa poetyckiego.

festiwal3

Francesco Petrarca „ 133. Miłość na cel mnie wystawiła strzałom” w artystycznym wykonaniu
 Pauliny Kot i Wojciecha Wróbla

   W skupieniu i zachwycie  młodzież prezentowała wybrane utwory bliskich naszemu sercu poetów odkrywając piękno poezji, jako wyrazu tęsknoty za tym, co dobre i piękne w życiu każdego człowieka.

„Miłość w poezji Bolesława Leśmiana”

   W dniu 30 listopada 2017 r. odbyła się uroczystość poetycko -muzyczna zatytułowana „Miłość w poezji Bolesława Leśmiana”. Przy dźwiękach muzyki młodzież naszej szkoły zaprezentowała utwory poetyckie  Bolesława Leśmiana
o tematyce miłosnej. Wśród wybranych utworów uczniowie czytali wiersze
„ W malinowym chruśniaku”, „Sekstyny”, „W nicość śniąca się droga” i inne. Szczególnie uwagę widzów przyciągnęły utwory recytowane i śpiewane.

Lesmian1

Utwór Bolesława Leśmiana  ***(Lubię szeptać ci słowa, które nic nie znaczą) w wykonaniu Agaty Kubik i Michała Foryta

Nie zabrakło też wspomnień o poecie zawartych w listach jego córki Marii Ludwiki Mazurowej do Jacka Trznadla zapisanych na kartach „Dzieł wszystkich” poety. Uczniowie z fascynacją odkrywali piękno poezji, jej sentymentalizm
i ponadczasowość. Młodzież z zaangażowaniem prezentowała utwory na płaszczyźnie poetyckiej i muzycznej ukazując piękno języka poetyckiego.

Lesmian2

Poezję Bolesława Leśmiana „W malinowym chruśniaku” czyta Aleksandra Świerk  i Wojciech Wróbel

   Program artystyczny wzbudził duże zainteresowanie uczniów. Poezja osnuta miłością, jej subtelność i bogactwo słowa stała się źródłem radości i inspiracji
do odkrywania piękna wartości słowa zachowując powagę istoty jego znaczenia.

Lesmian3


W programie artystycznym Michał Polański recytuje wiersz  Bolesława Leśmiana „Z DZIENNIKA”

   Uroczystości towarzyszyła również wystawa okolicznościowa poświęcona twórczości poety, która dodatkowo zachęciła młodzież do czytania poezji Bolesława Leśmiana odkrywając piękno miłości, jako wartości ponadczasowej mającej swe źródło w nieskończoności.

    W atmosferze radości Pani dyrektor Tamara Cieśla serdecznie podziękowała młodzieży za przygotowanie programu artystycznego i wręczyła pamiątkowe podziękowania jej uczestnikom.

„W przerwie od nauki”

 

   Czas wolny od nauki to upragniony okres sprzyjający rozwojowi zainteresowań
i inicjatyw twórczych. Corocznie w czerwcu biblioteka szkolna organizuje ciekawe spotkania czytelnicze z prezentacjami nowości wydawniczych pod hasłem:
” Z książką na wakacje”, w których młodzież chętnie uczestniczy.

przez

Cyprian Kamil Norwid „Poezje”

   Książki są źródłem wiedzy, zachwycają pięknem przekazywanych treści, ukazują kreację słowa, uczuć i fascynacji – inspiracją , niosą radość i są otwartą kartą, źródłem tęsknoty za pięknem wyrażającym się w słowie.

przer2

  Radość płynąca z czytania daje wiele satysfakcji, pogłębia wiedzę, rozwija zainteresowania, odrywa od szarej rzeczywistości, pozwala pomarzyć - jest źródłem niewyczerpanym, pełnym aspiracji twórczych.

„Piękno tkwi w słowie”

   W dniu 12 czerwca 2017 r. młodzież naszej szkoły przygotowała radosne „Spotkanie z poezją” w ulubionym kąciku czytelniczym na korytarzu szkoły. Każdy mógł na chwilę zatrzymać się i posłuchać poezji znakomitych twórców literatury polskiej i obcej lub też dołączyć do grona naszych artystów i zaprezentować swój ulubiony wiersz w formie śpiewanej, recytowanej lub czytanej w różnych językach.

   Uczniowie chętnie prezentowali różne utwory tworząc niezwykły nastrój – ukazali piękno słowa poetyckiego, radując serca zebranych.

przer3

   Poezja i jej artyzm w wykonaniu artystyczno- słownym  Julii  Moskalik

   Radosnej scenerii prezentowanych utworów towarzyszyła wystawa pod tytułem „Poezja bliska każdemu”.  Jej bogata tematyka rozbudziła chęć czytania poezji - dostrzegając w niej wartości artystyczne i ponadczasowe.

 przer4

Piękno słowa poetyckiego rozbrzmiewało w sercach uczestników spotkania zachęcając do czytania, głębokich przemyśleń i refleksji na temat poezji różnych epok.

„Poezja pieśnią życia”

   W dniu 3 kwietnia 2017 r. młodzież naszej szkoły zaprezentowała program artystyczny „Poezja pieśnią życia”. Przy dźwiękach muzyki uczniowie słowem
i pieśnią ukazali piękno poezji znakomitych twórców, jak Adam Mickiewicz, Julian Tuwim, Jan Kochanowski (…). Z radością i dużym zaangażowaniem prezentowali wybrane utwory.

   Fascynacja poezją śpiewaną wzrastała wypełniając radością serca wielu (...).

poezja1

Utwór Bolesława Leśmiana „Dziewczyna” w wykonaniu Agaty Kubik

Prezentacja utworu Bolesława Leśmiana „Dziewczyna”: przejdź

   Poezja odkrywa myśli człowieka, inspiruje, zachęca, jest czymś niezwykłym, pięknym. Ukazuje człowieka, jego tęsknotę, marzenia – radość i smutek. Na jej podstawie można snuć głębokie refleksje. Każde jej słowo ma swój sens – sięga głębi ludzkiego dostojeństwa. Odkrywa najgłębsze tajemnice – bogactwo wewnętrzne, duchowe. Łączy w sobie dobro i piękno, jest jedyna i niepowtarzalna - wpisana w głębię przemyśleń twórcy.

poezja2

Paulina Kot prezentuje utwór Adama Asnyka „Huczy woda po kamieniach”

Prezentacja utworu Adama Asnyka „Huczy woda po kamieniach”: przejdź

   Obrazy sceniczne stworzyły radosny nastrój zachęcając młodzież do czytania – sięgania po utwory literackie o różnej tematyce. Piękno prezentowanych utworów muzycznych wzbogaciło występ dając wyraz zdolności i dużego zaangażowania uczniów w rozwoju ich zainteresowań literacko- muzycznych.

poezja3

            Gilles Martin „SERENADE” w wykonaniu Konrada Barana

 

Prezentacja utworu Gillesa Martina „SERENADE”: przejdź

    Kreatywność młodzieży ich radość i wrażliwość na piękno słowa i muzyki rozwinęło wśród uczniów pragnienie poznania, uczenia się i wzajemnej inspiracji
do rozwoju swoich zainteresowań i zdolności.

Miłość i prawda ukryta w słowie”

   W dniu 7 grudnia 2016 r. odbyła się uroczystość literacko-muzyczna zatytułowana „Miłość i prawda ukryta w słowie” w ramach realizacji projektu czytelniczego „Drogą prawdy i miłości”. W czasie programu artystycznego uczniowie śpiewali i recytowali poezję oraz czytali prozę.

xx

Grzegorz Stępień śpiewa piosenki o miłości w języku angielskim bliskie sercu każdego

  Została również zaprezentowana recenzja książki Emily Lockhart „Byliśmy łgarzami”, która zdobyła pierwsze miejsce w konkursie literackim „Książka pełna wartości ponadczasowych” zorganizowanym w bibliotece szkolnej.

xx

Paulina Kot prezentuje  recenzję książki Emily Lockhart „Byliśmy łgarzami”

   Uroczystości towarzyszyła również wystawa ze „Światowych Dni Młodzieży w Polsce” z przesłaniem Papieża Franciszka do młodych całego Świata.

xx

Wystawa „Drogą prawdy i miłości” ze Światowych Dni Młodzieży w Polsce 

   Wystawy i program artystyczny wzbudziły duże zainteresowanie młodzieży. Poprzez poezję i prozę ukazane zostało piękno miłości i prawdy, jako wartości ponadczasowych, bliskich współczesnemu człowiekowi podążając  za słowami Jana Pawła II  „Wychowywać można tylko w prawdzie, wychowywać można tylko miłością…”.

Dzień Otwarty Biblioteki

   W dniu 5 stycznia 2017 r. zorganizowany został Dzień Otwarty Biblioteki Szkolnej w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Wzięli w nim udział rodzice, uczniowie zaproszonego Gimnazjum Nr 4 w Krakowie i młodzież naszej szkoły pod opieką nauczycieli. Wydarzeniom towarzyszyły prezentacje nowości wydawniczych, recenzje książek oraz czytanie poezji i prozy.

xx

Nowości wydawnicze

 Goście i młodzież obejrzeli przygotowane wystawy „Szlakiem literatury współczesnej” i „Mickiewiczowski kunszt poetycki”. Artystyczne czytanie fragmentów „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza przy dźwiękach Poloneza oraz „Ptasiego radia” Juliana Tuwima wzbudziło duże zainteresowanie uczniów i rodziców.

xx

„Ptasie radio” Juliana Tuwima” w wykonaniu artystycznym Hanny Dziedziny

   Idea rozwoju czytelnictwa skupiała się na rozbudzaniu zainteresowań uczniów poprzez prezentację różnego rodzaju literatury, ukazywanie piękna słowa i myśli
w niej zawartych. Młodzież chętnie sięgała po nowości wydawnicze, opowiadała
o swoich zainteresowaniach i pasjach.

xx

Uczniowie dyskutują na temat literatury współczesnej

   Zaproszeni goście i uczniowie wzięli też udział w spotkaniu literackim zorganizowanym w czytelni biblioteki pod tytułem „Literatura dawniej i dziś”, któremu towarzyszył wykład i prezentacja najstarszych publikacji książkowych zachowanych w zbiorach biblioteki.  Zainteresowaniem cieszył się również program artystyczny „Miłość i prawda ukryta w słowie”, który obejrzeli wszyscy uczestnicy uroczystości Dnia Otwartego Biblioteki.

xx

W programie artystycznym  Maciej Gieras czyta wiersz Bolesława Leśmiana „W malinowym chruśniaku”

    W godzinach popołudniowych dołączyli do naszego grona również rodzice uczniów, którzy w pełni uznania dla rozwoju zainteresowań czytelniczych uczniów chętnie uczestniczyli w wydarzeniach  Dnia Otwartego Biblioteki Szkolnej zwracając uwagę na rolę biblioteki w nauce.

   Zamykając uroczystość Pani Dyrektor serdecznie podziękowała wszystkim zachęcając do nauki poprzez czytanie.