Strona archiwalna, zapraszamy na nową stronę XLO

https://x-lokrakow.edupage.org/


Projekt Power

Plakat projektu

Sprawozdania z mobilności w ramach projektu POWER SE
Prezentacja projektu realizowanego przez XLO przedstawiona na międzyszkolnej konferencji "Zagraniczne szkolenia nauczycieli w ramach projektów unijnych  drogą do nowoczesnej szkoły" - w dniu 29 listopada 2019 roku

Session of HEALTHY LIFE - prezentacje przedstawione na międzyklasowej sesji online w języku angielskim w dniu 2 czerwca 2020:
- prezentacja 1
- prezentacja 2
- prezentacja 3
- prezentacja 4

Środki unijne zmieniają szkoły